En leder skal fylle svært mange roller: Motivator, strateg, pådriver, menneskekjenner, forhandler og konflikthåndterer, for å nevne noen. Ingen er født med disse kompetansene og det er i tillegg krevende å balansere alle disse rollene. 

Om du er erfaren som leder eller ny i rolle, kan Solid Utvikling  bidra med utvikling av eget lederskap. Vi tar alltid utgangspunkt i egne styrker og fallgruver som leder og tenker at alle har et potensiale til å bli bedre som ledere.

Vi vet at rollen som leder har mange dimensjoner. Vi bidrar også med kompetanseheving som styrker ledergrupper og lederes forutsetninger til å oppnå bedre resultater gjennom andre og for å effektivisere ulike prosesser i egen virksomhet.

Solid bidrar med:

Kontakt

Morten Andresen

Daglig leder / partner

Geir Lasse Andresen

Jurist / partner