Utvikling av ledere og medarbeidere

Tjenester / Utvikling av ledere og medarbeidere

Lederutvikling

En leder skal fylle svært mange roller: Motivator, strateg, pådriver, menneskekjenner, forhandler og konflikthåndterer, for å nevne noen. Ingen er født med disse kompetansene og det er i tillegg krevende å balansere alle disse rollene. 

Les mer om lederutvikling

Medarbeiderutvikling

Vi mener medarbeidere  er mest effektive og produktive når de trives, utfordres og er stolte av kollegaene og de ferdighetene de har i teamet. Mestring og prestasjoner i sunne miljøer som ønsker hverandre vel og løfter hverandre kollektivt.

Les mer om medarbeiderutvikling

Forhandlingskompetanse

Forhandlinger  foregår i alle deler av organisasjonen. Det  kan være internt i organisasjoner og  gjennom effektive og gode prosesser med  fagorganisasjoner.  Det kan også være å sikre gode kundeavtaler og salgsforhandlinger eller innkjøp og offentlige anskaffelser. Hvor effektive og gode disse er, avgjør om det er mer kostnadskrevende enn verdiskapende.

Les mer om forhandlingskompetanse

Kontakt

Morten Andresen

Daglig leder / partner

Geir Lasse Andresen

Jurist / partner

Per Andre Nørbech

Psykolog / partner

Susann Goksør Bjerkrheim

Konsulent / partner

Jone Johannessen

Konsulent / samarbeidspartner