Kursprogram

Våre åpne kurs gjennomføres kvartalsvis etter våre kunders behov. Kursdato settes når kurset har minimum 6 påmeldte.

  • Kvartal 1, Påmeldingsfrist; 15. januar. (Gjennomføring av kurs i februar, mars)
  • Kvartal 2, Påmeldingsfrist; 15. mars (Gjennomføring av kurs april-juni)
  • Kvartal 3. Påmeldingsfrist; 15. juni (Gjennomføring av kurs august, september)
  • Kvartal 4. Påmeldingsfrist; 15. september (Gjennomførings av kurs oktober-desember)

Kurs

Tilbakemeldinger – En forutsetning for høypresterende organisasjoner

1/2 dag Teams

Ledere / Medarbeidere

Gode, konkrete tilbakemeldinger er viktig for å skape trygghet og trivsel på arbeidsplassen. I tillegg er det en forutsetning for gode prestasjoner og utvikling. På dette kurset gir vi deg konkrete verktøy og trygghet på hvordan du kan gi og motta konstruktive tilbakemeldinger slik at du kan være en god bidragsyter til en hensiktsmessig tilbakemeldingskultur på din arbeidsplass.

Effektiv kunderådgivning og salg

1 dag Teams

Kundebehandlere / Selgere

Kampen om kundene blir stadig tøffere. Dette stiller krav til kunderådgivere og selgere om å skape tillit, sikre gjennomslagskraft og utnytte kundens oppmerksomhet på en effektiv måte.

Skap motivasjon og vekst hos dine medarbeidere gjennom en coachende tilnærming

1 dag Fysisk

Ledere

En coachende tilnærming er i mange tilfeller effektivt når du vil hjelpe dine medarbeidere å se og ta ut mer av sitt potensiale og /eller ta større eierskap i egen utvikling og felles mål. Etter endt kursdag føler du deg tryggere på når og hvordan du kan kommunisere med dine medarbeidere med en coachende stil, slik at du skaper tillit og troverdighet, motivasjon og vekst hos den andre og optimaliserer samarbeidet.

Hvordan gjennomføre vanskelige samtaler

1/2 dag Teams

Ledere

Hva man kaller en denne samtalen kan variere, men de har alle som utgangspunkt at den kan oppleves ugreit for minst en av partene. Den kan til og med skape ubehag før den gjennomføres. Som leder, har vi behov for å korrigere uønsket adferd og/eller dårlige holdninger som påvirker resultater og arbeidsmiljøet negativt. Vi må derfor evne å identifisere og påtale forhold som ikke er I tråd med uttalte forventninger eller hva som aksepteres I organisasjonen.

Effektiv møteledelse

1/2 dag Teams

Ledere / Medarbeidere

De fleste av oss har kastet bort mer enn nok tid på møter vi opplever som bortkastet. Enten fordi møtet var dårlig planlagt, ustrukturert gjennomført eller fordi temaene ikke var relevante for din deltakelse. Konsekvensene av dette kan være bortkastet tid og penger, ødelegge for effektiv samhandling og gjennomføringskraft, samt bidra til lav motivasjon og engasjement. 

Optimaliser dine presentasjoner og styrk din gjennomslagskraft

1 dag Fysisk

Ledere / Medarbeidere

Finn din styrke og øk gjennomslagskraften i dine presentasjoner gjennom en dag med ny innsikt og praktisk trening. Du vil få nyttige tips og konkrete verktøy på hvordan du kan forberede og gjennomføre presentasjoner. Gjennom dagen vil du jobbe med dine forbedringsområder, men først og fremst oppleve mestring og utvikling.  Etter endt dag vil du stå tryggere og mer bevisst på hvordan du skal gjennomføre din neste presentasjon med enda større gjennomslagskraft.

Gjennomføring av gode medarbeidersamtaler – Sikre mer kvalitet i medarbeidersamtalen

1/2 dag Teams

Ledere

Medarbeidersamtale er en del av det arbeidet med oppfølging av medarbeidere, også en del av det systematiske HMS-arbeidet. Det er en glimrende mulighet for ledere og ansatte og snakke om gjensidige forventninger til hverandre. Kvaliteten på og effekten av disse samtalene, er ofte betinget av lederens kompetanse til å gjennomføre gode samtaler og på relasjonen til den ansatte. Temaene i samtalen bør inneholde både tilbakemeldinger og på forventninger fremover i et forbedrings—og utviklingsperspektiv. For at slike samtaler blir gjennomført med god kvalitet, er det en rekke praktiske tips vi kan bidra med for å hjelpe ledere til å sikre gode medarbeidersamtaler og samtidig styrke relasjonen leder-ansatt.

Forhandlinger som skaper resultater

1 dag Fysisk

B2B selgere / HR / Innkjøpere / Ledere

Forhandlinger er en arena der vi, som regel, må balansere mellom partenes interesser og behov. Den ene parts gevinst kan være på bekostning av den andres. Ofte ender vi opp med et kompromiss der ingen av partene egentlig er helt fornøyd. Andre ganger kan forhandlingene bryte sammen uten at avtale blir inngått. Som forhandler på vegne av din virksomhet, stilles det forventninger til å skape gode resultater I forhandlingene. Da er det nødvendig at vi har både kunnskap og ferdigheter I hvordan vi kan gjennomføre gode forhandlinger.