Kjønnsbevisst lederskap

I ledelse er kompetanse på det som foregår i og mellom mennesker avgjørende for å lykkes. Et viktig spørsmål blir derfor: På hvilken måte er bevissthet omkring kjønn relevant i ledelse?

På et overordnet nivå, er kjønnsbevissthet i arbeids- og organisasjonsliv innsikt i når kjønn er relevant for en optimal utvikling av en organisasjon. Det handler om virksomhetenes rammebetingelser, organisasjonskultur og ikke minst den enkelte leders utvikling.

Solid kan bidra med prosesser og kurs som styrker lederes innsikt og forutsetninger til en sterkere og mer kjønnsbevisst organisasjonskultur.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om dette temaet og hva vi kan tilby deg eller din virksomhet!

Kontakt

Geir Lasse Andresen

Jurist / partner