Ledelse i endringsprosesser

Virksomheter er i konstant endring. Mange er umerkelige og pågår over tid. Andre er omfattende og krevende og stiller store krav til planlegging og gjennomføring. Dette kan være både ressurskrevende og kritisk for enhver virksomhet.

Mange har god erfaring med å planlegge, lede og implementere endringer som endringsprosjekter. Det er mange fallgruver og en stor andel mislykkes med å realisere ett eller flere målsetninger for endringen. Undersøkelser viser at ca 70 % mislykkes i endringsprosesser.

En ting er å håndtere de strukturelle endringene som skal gjennomføres, en annen ting er å håndtere menneskene og kulturen som er ønsket for en vellykket implementering. Ledelsens kompetanse til å planlegge, gjennomføre og implementere ønskede endringer er avgjørende for effekten av endringene.

Solid bidrar med kompetanseheving for ledere som styrker forutsetningene for å være en god leder i endringsprosesser.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om dette temaet og hva vi kan tilby deg eller din virksomhet!

Kontakt

Geir Lasse Andresen

Jurist / partner