Forebygging og håndtering av konflikter

Tjenester / Utvikling av ledere og medarbeidere / Lederutvikling / Forebygging og håndtering av konflikter

Konflikt er et område eller et begrep de fleste mennesker har et forhold til. Det skal godt gjøres å ha levd en stund uten å ha erfart hva en konflikt innebærer. Konflikter får følelsene frem i oss og vi reagerer ikke alltid med forstand når vi blir en del av konflikten.

God konflikthåndtering krever innsikt i egen og andres atferd og forståelse for hva som skjer i konflikter. Vi mener mange konflikter får unødvendig næring eller dårlig utfall hvis aktørene mangler kompetanse til hvordan man skal håndtere en konflikt mellom mennesker. Vi mener at konflikter som håndteres av personer som har trygghet, forståelse og nødvendige ferdigheter har stort potensial for å skape meningsfull utvikling og læring.

Solid Utvikling kan bidra til å forstå konfliktens dynamikk og samspillet i mellommenneskelige relasjoner. Gjennom en forståelse av menneskelig atferd kan vi bidra til å dempe konflikter eller finne alternative løsninger. Vi mener trening i konflikthåndtering bidrar til økt konfliktmestring. 

Ta kontakt for en uforpliktende prat om dette temaet og hva vi kan tilby deg eller din virksomhet!

Kontakt

Morten Andresen

Daglig leder / partner

Geir Lasse Andresen

Jurist / partner

Per Andre Nørbech

Psykolog / partner

Susann Goksør Bjerkrheim

Konsulent / partner

Jone Johannessen

Konsulent / samarbeidspartner