Om oss

Solid Utvikling ble i 1999 etablert under navnet Raadhuset Salg- og Lederutvikling med Jone Johannessen som daglig leder, og Per A. Nørbech og Susann Goksør Bjerkrheim som medgründere.

Vår ambisjon er å utvikle robuste kulturer med sterke relasjoner gjennom kompetente ledere og medarbeidere som jobber sammen mot felles mål.

Med vår kompetanse og erfaring bidrar vi med å legge til rette for at ledere og medarbeidere tar eierskap til egne prestasjoner og virksomhetens mål.

For å lykkes med å skape langvarige positive effekter baserer vi vårt samspill med våre kunder rundt følgende overordnede prinsipper:

  • En overordnet forståelse av kundens situasjon, mål og ambisjoner. Hvorfor er disse utviklingsaktivitetene viktige nå og hva skal vårt bidrag være?
  • Et sterkt felles eierskap til aktivitetene og målsetningene med disse. Det er viktig at lederne i de enhetene vi jobber med forstår bakgrunnen for våre prioriteringer og valg med hensyn til innhold, prosesser og metodevalg.
  • En bred inngang til utvikling av nye ferdigheter og kompetanser. Vi tror ikke mennesker lærer seg nye ferdigheter gjennom å høre andre snakke om disse. Vi tror endring og utvikling krever forståelse, trening, tilbakemeldinger og refleksjoner. Vi bygger derfor programmer rundt kompetanseoverføring, diskusjoner, trening og tilbakemeldinger både før, under og etter samlinger. Dette betyr også at mener det er avgjørende at det settes av tilstrekkelig med tid til utviklingsprogrammer.
  • Fortløpende evalueringer og dialog med ledere om ulike effekter av utviklingstiltak. Som eksterne konsulenter er vi avhengige av å være tett på kunden for å forstå hvilke effekter de ulike aktivitetene vi igangsetter har for de ulike aktørene som er involvert. Vi har derfor jevnlig kontakt med våre kunder for å gjøre evalueringer og kunne bistå i håndteringen av de ulike effektene.

Solid Utvikling AS ble etablert i 1999, da under navnet Raadhuset salg og lederutvikling. Selskapet skiftet navn til Solid Utvikling i 2007. Vi er syv entusiastiske medarbeidere som holder til i lokaler på Aker Brygge i Oslo.

oslo-aker-brygge