Evnen til å håndtere negativt stress på hensiktsmessige måter synes å bli en stadig mer sentral ferdighet i arbeidslivet. Over 40% av ledere og medarbeidere i norsk arbeidsliv rapporterer periodevis stressrelaterte plager i arbeidshverdagen.

De fleste vil være enige i at vi er avhengige av et visst press for å yte maksimalt. Uten tidsfrister, høye mål og  ambisjoner vil de fleste av oss ikke prestere optimalt. Hva kan gjøres for å kanalisere negativt stress om til positiv håndtering?

Solid kan bidra til å kartlegge risikofaktorer og beskyttelsesmekanismer i din organisasjon. Vi belyser også hvordan veletablerte tankemønstre og emosjonelle reaksjoner både kan bidra til økt stress og mer effektiv stressmestring. Vi formidler og trener aktivt på en lang rekke stressreduserende teknikker.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om dette temaet og hva vi kan tilby deg eller din virksomhet!

Kontakt

Morten Andresen

Daglig leder / partner

Geir Lasse Andresen

Jurist / partner

Per Andre Nørbech

Psykolog / partner

Susann Goksør Bjerkrheim

Konsulent / partner

Jone Johannessen

Konsulent / samarbeidspartner