Utvikling av organisasjon og kultur

Tjenester / Utvikling av organisasjon og kultur

For at en virksomhet skal nå sine mål, er det avgjørende at målene tilfredsstiller noen krav. Som eksempelvis at de er realistiske, lett å kommunisere, tidsbestemte og enkelt å identifisere seg med for organisasjonens medlemmer, osv.

Samtidig er vi avhengig av å utvikle en kultur som fremmer måloppnåelse og ikke hemmer den.

Solid bidrar med:

Kontakt

Morten Andresen

Daglig leder / partner

Per Andre Nørbech

Psykolog / partner