Kulturutvikling og implementering

Tjenester / Utvikling av organisasjon og kultur / Kulturutvikling og implementering

Hva består kulturen deres av i dag? Og på hvilken måte preger den virksomheten på godt og vondt? Har dere en kultur som fremmer- eller hemmer dere i å nå målene?

Styring og utvikling av kulturen er noe av det viktigste ledere bør engasjere seg i. Det fordrer at lederen forstår hvordan dette skal gjøres og at man har ferdigheter og evner til å gjøre det i praksis. Medarbeiderne er selvsagt en del av kulturen de også, og slipper derfor ikke unna i forhold til å bidra til utvikling av hensiktsmessig kultur i organisasjonen. 
Første steg på veien er å skape bevissthet rundt at kultur skapes og utvikles hver eneste dag. Det er m.a.o. ikke noe man setter av tid til en gang i blant

Solid bidrar til gjennomføring av gode kulturprosesser som sikrer at vi tar vare på det beste i kulturen vår og utvikler nye kulturelle elementer som, i større grad, fremmer måloppnåelse. Samtidig bidrar Solid med kunnskap- og ferdighetsutvikling av ledere og medarbeidere som styrker implementering av ønsket kultur.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om dette temaet og hva vi kan tilby deg eller din virksomhet!

Kontakt

Morten Andresen

Daglig leder / partner

Per Andre Nørbech

Psykolog / partner