Organisasjonsutvikling

Åpenbart, er hensikten med en organisasjon at den skal produsere ulike resultater. De beste resultatene skapes når organisasjonen er satt sammen på hensiktsmessig måte, med mennesker som har rett kompetanse for rollen de skal fylle og organisasjones enheter samspiller optimalt.

Organisering og utvikling av ressursene må sees i sammenheng med hvilken posisjon man ønsker å ha i markedet, hvem man er til for og hvilke produkter og tjenester man skal levere. 

Som oftest fokuserer vi på mye på selve organiseringen og mindre på hvordan vi kan utvikle og utnytte ressursene optimalt. Og når resultatene uteblir, ja da tyr vi til en ny omorganisering. Eller flytting av boksene i organisasjonskartet, som det også kan kalles.

Solid bidrar med evaluering av organisasjonens effektivitet, design av hensiktsmessig organisering, utvikling av metakompetanse, utvikling av organisatorisk samspill, samt hensiktsmessige rapportering og oppfølgingsprosesser.

Kontakt

Morten Andresen

Daglig leder / partner

Per Andre Nørbech

Psykolog / partner