Per Andre Nørbech

Psykolog / partner

Solid Utvikling – Per Andre Nørbech

per@solidutvikling.no

+47 924 26 051

Jeg brenner for å utvikle ledere og medarbeidere gjennom faktabasert kunnskap, kreative metodevalg og relevant trening. Læring og utvikling oppstår innenfor trygge og utfordrende rammer der deltagerne opplever mening og mestring. Min spisskompetanse er å hjelpe deltagerne til å realisere sitt potensiale innenfor trygge rammer gjennom nøyaktige observasjoner og presise tilbakemeldinger tilpasset den enkeltes nivå.

Erfaring

Psykolog

Tidligere jobbet i Alternativ Til Vold som daglig leder og fagansvarlig

Videreutdanninger: 4 årig utdanning som eksistensiell karakteranalytisk terapeut, 2 årig utdanning som organisasjonspsykolog.

Sertifiseringer: Konflikt- og relasjonsverktøyet SDI,  Adferd- og kommunikasjonsverktøyet EASI ,  Atferds og motivasjonsverktøyet IDI, Teamrolleverktøyet Belbin , personlighetstestene Catell 16PF og NEO-PI3, samt Empatisk kommunikasjon

Arbeidsområder

  • Ledergruppeutvikling
  • Lederskoler
  • Teamutvikling
  • Endringsledelse
  • Personlig og profesjonell utvikling
  • Presentasjonsteknikk
  • Konfliktforståelse- og mestring

Vi har hatt et meget godt samarbeid med Solid Utvikling ved Per Nørbech i forbindelse med gjennomføring av SAS lederprogram, i perioden 2010-2012. Samarbeidet har vært preget av engasjement, energi, faglig tyngde og relevante suppleringer basert på Pers solide erfaring. Ikke minst har samarbeidet og dialogen vært preget av en positiv, åpenhjertig og god tone.

Ingrid-Hartvig.Taasen, Manager People Development Strategic Leadership & Mobility OSLIZ-U, SAS