Kartlegging og analyse

Kartlegginger og analyser kan bidra til å skape et avgjørende fundament for viktige valg og prioriteringer. Samtidig bidrar de til å skape innsikt, forutsigbarhet, større presisjon i beslutninger og reduserer risiko.

Solid Utvikling kan bidra med design og gjennomføring av en rekke kartlegginger, evalueringer og analyser. Våre bidrag og metoder avklares i samråd med den enkelte virksomhet. 

Før vi setter i gang  utviklingstiltak og endringsprosesser, er det fornuftig å avstemme at kart og terreng stemmer overens. F.eks. dersom vi ønsker å utvikle en spesifikk kultur, er det viktig å finne ut hvilken kultur vi har i dag, hva vi må videreutvikle og hva vi skal kvitte oss med.

Dersom vi ønsker å utvikle eller endre våre produkter og tjenester, er det viktig å kartlegge hvordan våre kunder verdsetter dagens løsninger, samt hvilke ønsker og behov de har framover.

Solid bidrar blant annet med:

  1. Kartlegging av organisasjonens kultur
  2. Evaluering av virksomhetens rapporterings- og oppfølgingsprosesser.
  3. Evaluering av organisasjonens utviklingsprosesser.
  4. Evaluering av utviklingssamtaler/medarbeidersamtaler
  5. Kartlegging av kundetilfredshet og lojalitet
  6. Kartlegging av relasjonell kompetanse
  7. Evaluering av interne prosesser

Ta kontakt for en uforpliktende prat om dette temaet og hva vi kan tilby deg eller din virksomhet!

Kontakt

Morten Andresen

Daglig leder / partner

Per Andre Nørbech

Psykolog / partner