Scenarioplanlegging

Solid Utvikling bidrar til å gjennomføre scenariokartlegging som gjør det mulig å redusere usikkerhet, skape felles forståelse for retning og prioriteringer, samt ta styring på framtiden vs. tilpasse oss.

All vår kunnskap handler om fortiden og alle våre beslutninger handler om framtiden. Da er det viktig at våre prediksjoner om hva som vil skje framover er så presise som mulig når vi fastsetter mål og legger strategier for å nå målene.

Framtidsscenario fremkommer oftest som én av disse:

  • Sannsynlig framtid (basert på kunnskap om trender)
  • Mulig framtid (basert på antakelser om framtiden)
  • Ønsket framtid (basert på at det passer oss eller ønske om å bevare)

Den siste forekommer, dessverre, altfor ofte. Noe som kan bidra til at vi setter upresise mål og velger feil- eller mangelfulle strategier.  

Beslutninger og prioriteringer i dag vil gi konsekvenser i årene som kommer. 

Ta kontakt for en uforpliktende prat om dette temaet og hva vi kan tilby deg eller din virksomhet!

Kontakt

Morten Andresen

Daglig leder / partner

Per Andre Nørbech

Psykolog / partner