Styrket salgs- og forhandlingskompetanse for salgssjefer og selgere

Tjenester / Utvikling av ledere og medarbeidere / Forhandlingskompetanse / Styrket salgs- og forhandlingskompetanse for salgssjefer og selgere

Kjøp og salg består av mange prosesser. Noe er prosesser knyttet til marked og behov gjennom markedsføring og synliggjøring. Andre faktorer er mellommenneskelige og komplekse som tillit, troverdighet og påvirkning.

Det er ikke tilstrekkelig med produkt/- tjenestekunnskap hvis du ikke mestrer ulike deler av en salgsprosess. Salgsprosess kan variere ut fra hva du skal selge og gode selgere må ha ferdigheter i hver fase av egen prosess. Gode selgere klarer også å tilpasse kommunikasjon og atferd i salget overfor ulike kunder, slik at en treffer bedre på kundens beslutningsprosess.

Som salgssjef må du forstå salgsprosessen dine selgere skal håndtere, men du må også ha lederferdigheter til å utvikle kompetanse og ferdigheter utover å følge opp salgsresultater.

Solid bidrar til kurs og kompetanseheving som styrker salgssjefens forutsetninger for å levere gode resultater. Vi bidrar også til å profesjonalisere selgere med innsikt og ferdigheter til å mestre salgsprosess og tilpasse salg til ulike kundeprofiler.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om dette temaet og hva vi kan tilby deg eller din virksomhet!

Kontakt

Morten Andresen

Daglig leder / partner

Geir Lasse Andresen

Jurist / partner

Per Andre Nørbech

Psykolog / partner

Susann Goksør Bjerkrheim

Konsulent / partner

Jone Johannessen

Konsulent / samarbeidspartner