Forhandlingskompetanse

Forhandlinger foregår i alle deler av organisasjonen. Det kan være internt i organisasjoner og gjennom effektive og gode prosesser med fagorganisasjoner. Det kan også være å sikre gode kundeavtaler og salgsforhandlinger eller innkjøp og offentlige anskaffelser. Hvor effektive og gode disse er, avgjør om det er mer kostnadskrevende enn verdiskapende.

Gjennomsnittlig forhandler hver og en av oss  ca. 12000 ganger pr år. Forhandlinger  foregår i alle deler av organisasjonen. Være seg om det gjelder kundeavtaler, partnerskapsavtaler, leverandøravtaler, avtaler med fagorganisasjoner eller interne forhandlinger, så er organisasjonen avhengig av å sikre gode resultater i forhandlingene. Solid Utvikling bidrar med kompetanseheving innenfor forhandlinger som sikrer økt verdiskaping for virksomheter.

Til venstre kan du lese mer om våre ulike tilbud tilpasset de forhandlingene du står overfor om du jobber i det private, offentlige, er innkjøper, leverandør, arbeidsgiver eller arbeidstakerforening.

Solid bidrar med

Kontakt

Morten Andresen

Daglig leder / partner

Geir Lasse Andresen

Jurist / partner

Per Andre Nørbech

Psykolog / partner

Susann Goksør Bjerkrheim

Konsulent / partner

Jone Johannessen

Konsulent / samarbeidspartner