Forhandlingskompetanse for partene i arbeidslivet

Tjenester / Utvikling av ledere og medarbeidere / Forhandlingskompetanse / Forhandlingskompetanse for partene i arbeidslivet

Partene arbeidsgiver og arbeidstakere har lang tradisjon for forhandlinger. Dette kan være om lønn, fridager, arbeidstid og skiftordninger, kompensasjonsordninger, samt medvirkning og forhandlinger om bedriftens organisering og fremtid. Virksomhetene har omfattende styringsrett, men det er også mange muligheter til felles medvirkning og verdiskapning.

Som oftest gjøres der arbeidstakerne har organisert seg slik at forhandlinger foregår gjennom prosesser mellom arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiver. (denne setningen ga ingen mening for meg) Mange er dyktige på slike prosesser med god forhandlingskompetanse med høy grad av tillit, åpenhet og respekt mellom partene.  

Vi vet også at mange har et forbedringspotensial når det kommer til effektivisering av prosesser og etablering av sunn forhandlingskultur der alle involverte parter har høy forhandlingskompetanse som er relevant for god gjennomføring og felles verdiskapning.

Solid bidrar med kurs og trening for både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Vi mener felles forståelse og forhandlingsmetoder sikrer best resultat! Vi kan også hjelpe bedrifter som ønsker å utvikle dette internt med begge parter.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om dette temaet og hva vi kan tilby deg eller din virksomhet!

Kontakt

Morten Andresen

Daglig leder / partner

Geir Lasse Andresen

Jurist / partner

Per Andre Nørbech

Psykolog / partner

Susann Goksør Bjerkrheim

Konsulent / partner

Jone Johannessen

Konsulent / samarbeidspartner