Forhandlinger som skaper resultater

Forhandlinger er en arena der vi, som regel, må balansere mellom partenes interesser og behov. Den ene parts gevinst kan være på bekostning av den andres. Ofte ender vi opp med et kompromiss der ingen av partene egentlig er helt fornøyd. Andre ganger kan forhandlingene bryte sammen uten at avtale blir inngått. Som forhandler på vegne av din virksomhet, stilles det forventninger til å skape gode resultater I forhandlingene. Da er det nødvendig at vi har både kunnskap og ferdigheter I hvordan vi kan gjennomføre gode forhandlinger.

Varighet

1 dag Fysisk

Min. antall deltakere

6

Pris

7.000,–

På kurset får du vite mer om

 • Hva jeg må forberede og planlegge I forkant av forhandlingsmøtet
 • Hvordan identifisere,  kapitalisere og fordele merverdier for begge parter
 • Hvordan gjennomføre strukturerte forhandlinger.
 • Hvilke roller og mandat bør vi ha i forhandlingsteamet
 • Hvordan håndtere uenighet i forhandlinger
 • Gode influeringsteknikker som bidrar til økt gjennomslagskraft i forhandlinger

Metode/form

Kurset vil bestå av korte teoretiske innlegg og presentasjon av modeller, diskusjon og trening på konkrete caser med tilbakemeldinger. 

Gjennomføring

Kurset gjennomføres digitalt via Teams.

Forberedelse/forkunnskaper

Ingen forkunnskap kreves.

Kursansvarlig

Morten Andresen

Daglig leder / partner

 • Forhandlinger
 • Strategi- og forretningsutvikling
 • Lederutvikling
 • Salg og salgsledelse
 • Kartlegging og analyse
 • Kulturutvikling
 • Kundekommunikasjon
 • Medarbeiderskap og Relasjonsutvikling