Hvordan gjennomføre vanskelige samtaler

Hva man kaller en denne samtalen kan variere, men de har alle som utgangspunkt at den kan oppleves ugreit for minst en av partene. Den kan til og med skape ubehag før den gjennomføres. Som leder, har vi behov for å korrigere uønsket adferd og/eller dårlige holdninger som påvirker resultater og arbeidsmiljøet negativt. Vi må derfor evne å identifisere og påtale forhold som ikke er I tråd med uttalte forventninger eller hva som aksepteres I organisasjonen.

Varighet

1/2 dag Teams

Min. antall deltakere

6

Pris

4.000,–

På kurset får du vite mer om

 • Hvordan identifisere problemadferd/ dårlige holdninger
 • Forhold som kan gjøre det vanskelig for lederen å identifisere og påtale problemadferd.
 • Hvordan tolke og bruke lederens Styringsrett
 • Effektiv struktur for gjennomføring av krevende samtaler
 • Hvordan sikre aksept og forståelse for problemet.
 • God oppfølging av handlingspunkter etter den krevende samtalen

Metode/form

Kurset vil bestå av korte teoretiske innlegg og presentasjon av modeller, diskusjon og trening på konkrete caser med tilbakemeldinger. 

Gjennomføring

Kurset gjennomføres digitalt via Teams.

Forberedelse/forkunnskaper

Ingen forkunnskap kreves.

Kursansvarlig

Morten Andresen

Daglig leder / partner

 • Forhandlinger
 • Strategi- og forretningsutvikling
 • Lederutvikling
 • Salg og salgsledelse
 • Kartlegging og analyse
 • Kulturutvikling
 • Kundekommunikasjon
 • Medarbeiderskap og Relasjonsutvikling