Effektiv kunderådgivning og salg

Kampen om kundene blir stadig tøffere. Dette stiller krav til kunderådgivere og selgere om å skape tillit, sikre gjennomslagskraft og utnytte kundens oppmerksomhet på en effektiv måte.

Varighet

1 dag Teams

Min. antall deltakere

6

Pris

7.000,–

På kurset får du vite mer om

 • Hvordan skape tillit
 • Hvordan strukturere kommunikasjonen med kunden
 • Hvordan mestre de ulike fasene i dialog med kunden
 • Hvordan takle innvendinger
 • Hvordan styre kundedialogen på en effektiv måte og lukke avtale med kunden

Metode/form

Kurset vil bestå av korte teoretiske innlegg og presentasjon av modeller, diskusjon og trening på konkrete caser med tilbakemeldinger. 

Gjennomføring

Kurset gjennomføres digitalt via Teams kl. 9-16

Forberedelse/forkunnskaper

Ingen forkunnskap kreves.

Kursansvarlig

Morten Andresen

Daglig leder / partner

 • Forhandlinger
 • Strategi- og forretningsutvikling
 • Lederutvikling
 • Salg og salgsledelse
 • Kartlegging og analyse
 • Kulturutvikling
 • Kundekommunikasjon
 • Medarbeiderskap og Relasjonsutvikling