Gjennomføring av gode medarbeidersamtaler – Sikre mer kvalitet i medarbeidersamtalen

Medarbeidersamtale er en del av det arbeidet med oppfølging av medarbeidere, også en del av det systematiske HMS-arbeidet. Det er en glimrende mulighet for ledere og ansatte og snakke om gjensidige forventninger til hverandre. Kvaliteten på og effekten av disse samtalene, er ofte betinget av lederens kompetanse til å gjennomføre gode samtaler og på relasjonen til den ansatte. Temaene i samtalen bør inneholde både tilbakemeldinger og på forventninger fremover i et forbedrings—og utviklingsperspektiv. For at slike samtaler blir gjennomført med god kvalitet, er det en rekke praktiske tips vi kan bidra med for å hjelpe ledere til å sikre gode medarbeidersamtaler og samtidig styrke relasjonen leder-ansatt.

Varighet

1/2 dag Teams

Min. antall deltakere

6

Pris

4.000,–

På kurset får du vite mer om

 • Hva som skal til for at medarbeidersamtaler oppleves som effective og meningsfulle
 • Hvordan du kan forberede gode samtaler
 • Konkrete kommunikasjonstips i samtalen

Metode/form

Kurset vil bestå av teoretiske innledninger, refleksjon og diskusjoner, beskrivelse av praktisk verktøy.

Gjennomføring

Kursert gjennomføres som en halv dag digitalt. Målgruppen er ledere og HR-ressurser.

Forberedelse/forkunnskaper

Ingen spesifikke krav til forkunnskaper.

Kursansvarlig

Geir Lasse Andresen

Jurist / partner

 • Lederutvikling
 • Medarbeiderskap og relasjonsutvikling
 • HMS kurs
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Forhandlinger
 • Kundekommunikasjon
 • Salg og salgsledelse
 • Konflikthåndtering og mekling
 • Vanskelige samtaler