Videreutvikling av salg og kundeservice

Tjenester / Utvikling av ledere og medarbeidere / Medarbeiderutvikling / Videreutvikling av salg og kundeservice

Enhver virksomhet som tilbyr varer og tjenester trenger kunnskap om salg og kundebehandling. Å forstå kundens atferd og beslutningsmodus er avgjørende for å lykkes i salg. Felles suksessfaktorer i kundeservice og salg er å forstå egen og kundens atferd. 

Selgere og kundebehandlere må utvikle relasjonsferdigheter og  kommunisere hensiktsmessig i ulike situasjoner og til ulike kunder. For at selgere skal mestre disse ferdighetene kreves det god kunnskap om salgsprosessen samt ferdighetstrening. Det samme vil gjelde for medarbeidere som utøver kundeservice og har kundekontakt, være seg fysisk, via telefon eller andre medier. Selv dyktige saks- og kundebehandlere kan videreutvikle seg når det kommer til håndtering av mennesker. Vår erfaring er at ledere ofte mangler kompetanse til å trene og videreutvikle sine selgere eller rådgivere i faktisk salg og kundeservice.

Solid bidrar med programmer og prosesser som styrker virksomhetens ledere og dens medarbeideres kompetanse til å profesjonalisere salg og kundeservice, samt innsikt i hva som skal til for å etablere en sunn kultur for salg og god kundeservice.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om dette temaet og hva vi kan tilby deg eller din virksomhet!

Kontakt

Morten Andresen

Daglig leder / partner

Geir Lasse Andresen

Jurist / partner

Per Andre Nørbech

Psykolog / partner

Susann Goksør Bjerkrheim

Konsulent / partner

Jone Johannessen

Konsulent / samarbeidspartner