Styrket gjennomslagskraft gjennom presentasjonsferdigheter

Tjenester / Utvikling av ledere og medarbeidere / Medarbeiderutvikling / Styrket gjennomslagskraft gjennom presentasjonsferdigheter

Evnen til å holde en god presentasjon på en komfortabel og trygg måte kan enkelte ganger være helt avgjørende for om du vinner kontrakten, kommer godt ut av forhandlingen, skaper et godt omdømme eller lykkes med å motivere dine ansatte.

Dette er viktig for ledere, for fagkonsulenter, selgere, forhandlere og andre som har formidling, opplæring eller ledelse som oppgave knyttet til sin rolle.

Det er viktig å vite hvem målgruppen er og hva som skal til for å etablere tillit og troverdighet i budskapet som presenteres. Hvis du ikke er bevisst hva som svekker eller styrker din troverdighet og gjennomslagskraft, vil fokus ofte bli på innhold på bekostning av selve formidlingen. En trygg og solid formidling uten synlig nervøsitet, vil styrke din påvirkning i det du presenterer.

Solid bidrar til å styrke din gjennomslagskraft gjennom programmer og trening. Du vil få innsikt i hvordan du kan lykkes med å nå frem og overbevise bedre gjennom dine presentasjoner og formidlingsevne.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om dette temaet og hva vi kan tilby deg eller din virksomhet!

Kontakt

Morten Andresen

Daglig leder / partner

Geir Lasse Andresen

Jurist / partner

Per Andre Nørbech

Psykolog / partner

Susann Goksør Bjerkrheim

Konsulent / partner

Jone Johannessen

Konsulent / samarbeidspartner