Kartlegging og analyse

Solid Utvikling kan bidra med design og gjennomføring av en rekke kartlegginger, evalueringer og analyser. Våre bidrag og metoder avklares i samråd med den enkelte virksomhet.  Før vi setter i gang  utviklingstiltak og endringsprosesser, er det fornuftig å avstemme at kart og terreng stemmer overens. F.eks. dersom vi ønsker å utvikle en spesifikk kultur, er…

Les mer

Omdømmeutvikling

Verdien av en virksomhets omdømme er vanskelig å fastsette presist, men at et godt omdømme har uvurderlig betydning hersker det liten tvil om. Virksomheter eller merkevarer med et godt omdømme tenderer til å kunne ta en høyere pris for sine varer og tjenester, de blir lettere tilgitt av kundene når de eventuelt gjør feil og…

Les mer

Scenarioplanlegging

All vår kunnskap handler om fortiden og alle våre beslutninger handler om framtiden. Da er det viktig at våre prediksjoner om hva som vil skje framover er så presise som mulig når vi fastsetter mål og legger strategier for å nå målene. Framtidsscenario fremkommer oftest som én av disse: Sannsynlig framtid (basert på kunnskap om…

Les mer

Kompetansestyring

Kompetanse kan deles i to hovedkategorier. Realkompetanse og Metakompetanse. Realkompetanse Realkompetanse utgjør den faglige kompetansen en besitter gjennom utdanning og erfaring. Metakompetanse Metakompetanse omhandler bl.a. rolle- og kulturforståelse, kommunikasjonsforsatåelse, motivasjon, konflikthåndtering, medarbeiderskap, ledelse av mennesker for å nevne noe.  Videre er det viktig å forstå at kompetanse omhandler både kunnskap og forståelse, samt ferdigheter og…

Les mer

Organisasjonsutvikling

Organisering og utvikling av ressursene må sees i sammenheng med hvilken posisjon man ønsker å ha i markedet, hvem man er til for og hvilke produkter og tjenester man skal levere.  Som oftest fokuserer vi på mye på selve organiseringen og mindre på hvordan vi kan utvikle og utnytte ressursene optimalt. Og når resultatene uteblir,…

Les mer

Kulturutvikling og implementering

Styring og utvikling av kulturen er noe av det viktigste ledere bør engasjere seg i. Det fordrer at lederen forstår hvordan dette skal gjøres og at man har ferdigheter og evner til å gjøre det i praksis. Medarbeiderne er selvsagt en del av kulturen de også, og slipper derfor ikke unna i forhold til å…

Les mer

Mål- og strategiutvikling

Selskapets overordnede mål har, altfor ofte, liten eller ingen betydning for den enkelte medarbeideren i organisasjonen. Eierskap og forpliktelse til selskapets mål skapes gjennom involvering i målprosessen. Det må være en rød tråd mellom overordnede mål, avdelingsmål og mål for den enkelte medarbeideren. Samtidig bør organisasjonen utvikle rapporteringssystemer der både resultatmål og ferdighetsmål er en…

Les mer