Kommunikasjonskurs for spesialister og saksbehandlere

Vi erfarer at også erfarne og gode saksbehandlere/spesialister kan videreutvikles når det kommer til de komplekse dimensjonene som berører mennesker. Gjennom økt innsikt og ferdighetstrening, kan kommunikasjonsferdigheter styrkes i alle team og enheter som har saksbehandling og kundebehandling som arbeidsområde. Ledere er viktige brikker i en forbedringskultur. Vi bidrar med kompetanseheving  slik at ledere får…

Les mer

Styrket gjennomslagskraft gjennom presentasjonsferdigheter

Dette er viktig for ledere, for fagkonsulenter, selgere, forhandlere og andre som har formidling, opplæring eller ledelse som oppgave knyttet til sin rolle. Det er viktig å vite hvem målgruppen er og hva som skal til for å etablere tillit og troverdighet i budskapet som presenteres. Hvis du ikke er bevisst hva som svekker eller…

Les mer

Videreutvikling av salg og kundeservice

Selgere og kundebehandlere må utvikle relasjonsferdigheter og  kommunisere hensiktsmessig i ulike situasjoner og til ulike kunder. For at selgere skal mestre disse ferdighetene kreves det god kunnskap om salgsprosessen samt ferdighetstrening. Det samme vil gjelde for medarbeidere som utøver kundeservice og har kundekontakt, være seg fysisk, via telefon eller andre medier. Selv dyktige saks- og kundebehandlere…

Les mer

Stressmestring

De fleste vil være enige i at vi er avhengige av et visst press for å yte maksimalt. Uten tidsfrister, høye mål og store ambisjoner vil de fleste av oss ikke prestere optimalt. Hva kan gjøres for å kanalisere negativt stress om til positiv håndtering? Solid Utvikling kan bidra til å kartlegge risikofaktorer og beskyttelsesmekanismer…

Les mer

Relasjonskompetanse og tilpasset kommunikasjon

Godt leder- og medarbeiderskap handler i stor grad om å bli dyktig til å håndtere relasjoner gjennom relasjonskompetanse som gir selvinnsikt samt forståelse for andre. Mennesker som er gode på relasjoner lytter godt, viser forståelse, tilpasser sin atferd og kommunikasjon, er oppriktig interessert, vekker tillit og fremstår som troverdige. Dette er bare noe av det som…

Les mer

Medarbeiderskap og teamutvikling

Medarbeiderskap handler blant annet om hvilken innstilling man har til arbeidsgiveren, arbeidsoppgavene og kollegaene. Samspillet blir mest effektivt hvis alle medarbeidere forstår forventninger fra leder og kollegaer. Man unngår misforståelser, konflikter og unødvendig støy som bidrar til lavere produktivitet. Medarbeiderskap handler også om å ta ansvar for egne prestasjoner og hvordan man håndterer relasjoner. Hvordan…

Les mer