Forebygging og håndtering av konflikter

God konflikthåndtering krever innsikt i egen og andres atferd og forståelse for hva som skjer i konflikter. Vi mener mange konflikter får unødvendig næring eller dårlig utfall hvis aktørene mangler kompetanse til hvordan man skal håndtere en konflikt mellom mennesker. Vi mener at konflikter som håndteres av personer som har trygghet, forståelse og nødvendige ferdigheter har…

Les mer

Stressmestring

De fleste vil være enige i at vi er avhengige av et visst press for å yte maksimalt. Uten tidsfrister, høye mål og  ambisjoner vil de fleste av oss ikke prestere optimalt. Hva kan gjøres for å kanalisere negativt stress om til positiv håndtering? Solid kan bidra til å kartlegge risikofaktorer og beskyttelsesmekanismer i din…

Les mer

Prestasjonscoaching

Coachens rolle er å frigjøre andres potensiale til å håndtere egne utfordringer gjennom å stille spørsmål, anerkjenne og utfordre, motivere og gi innsikt. En god coach har gode kommunikasjonsevner og en verktøykasse med ulike teknikker og metoder.  Solid bidrar både med coaching av ledere og andre som sikrer bedre prestasjoner. Vi bidrar også med programmer…

Les mer

Ledelse i endringsprosesser

Mange har god erfaring med å planlegge, lede og implementere endringer som endringsprosjekter. Det er mange fallgruver og en stor andel mislykkes med å realisere ett eller flere målsetninger for endringen. Undersøkelser viser at ca 70 % mislykkes i endringsprosesser. En ting er å håndtere de strukturelle endringene som skal gjennomføres, en annen ting er…

Les mer

Møteledelse

De fleste har vel vært i møter som kunne vært mer effektive. Gode og strukturerte møter bør blant annet ha en agenda, relevante punkter for gruppen som møtes og aktiv deltakelse med avtalt møtedisiplin.  Deltakerne i møtet bør ha satt seg inn i agendapunktene og være forberedt til å få mest ut av punktene enten det…

Les mer

Prosessledelse

Det er bærekraftig å forbedre daglige prosesser. Noen prosesser justeres enkelt i det daglige, andre er mer komplekse og bør håndteres som egne prosjekter eller styres av ledelsen. Dette krever kompetanse i metoder, verktøy og ikke minst ledelse for å styre og lede slike prosesser.  Solid kan bidra med kompetanseheving som styrker lederens forutsetninger til å lede…

Les mer

Kjønnsbevisst lederskap

På et overordnet nivå, er kjønnsbevissthet i arbeids- og organisasjonsliv innsikt i når kjønn er relevant for en optimal utvikling av en organisasjon. Det handler om virksomhetenes rammebetingelser, organisasjonskultur og ikke minst den enkelte leders utvikling. Solid kan bidra med prosesser og kurs som styrker lederes innsikt og forutsetninger til en sterkere og mer kjønnsbevisst organisasjonskultur.…

Les mer

Ledelse i prestasjonskulturer

Medarbeidernes og ledernes kompetanse, innsats og ferdigheter er viktige faktorer som avgjør kvalitet og resultat. Det er mange andre rammebetingelser som også påvirker kultur, men det er ofte et stort potensial i menneskelige faktorene. Solid bidrar til økt kompetanseheving for ledere som ønsker å videreutvikle sunne mestrings- og prestasjonskulturer. Dette kan gjøres gjennom programmer, prosesser,…

Les mer

Salgs- og serviceledelse

En del av lederrollen vil også innebære å utvikle, motivere og utfordre dine selgere. Det betyr at du også bør kunne videreutvikle og trene dine ansatte til å være aktivt bidragsytende til  en god salgskultur som leverer gode resultater.  Det samme vil være som ledere av kundeservice eller servicemedarbeidere. Hvordan kan du være en god…

Les mer

Utvikling av team- og ledergrupper

Gruppen må ha grunnleggende trygghet i relasjonene, tydelige forventninger til hverandre og en sunn kultur for å gi hverandre gode og konstruktive tilbakemeldinger. Mange team eller ledergrupper kan undervurdere arbeidet rundt dette, noe som kan gi negative konsekvenser. Det kan være ineffektivitet, lavere produktivitet, lavere motivasjon, manglende ansvarliggjøring, konflikter og dårligere resultater. Solid kan bidra…

Les mer