Medarbeiderskap og teamutvikling

På en arbeidsplass er det et felles ansvar å skape et godt medarbeiderskap og et vitalt arbeidsmiljø. En leder klarer ikke å sikre dette alene. Det hjelper lite om virksomheten har gode prosesser og systemer, dersom det forventede samspillet og de riktige holdningene uteblir.

Medarbeiderskap handler blant annet om hvilken innstilling man har til arbeidsgiveren, arbeidsoppgavene og kollegaene. Samspillet blir mest effektivt hvis alle medarbeidere forstår forventninger fra leder og kollegaer. Man unngår misforståelser, konflikter og unødvendig støy som bidrar til lavere produktivitet. Medarbeiderskap handler også om å ta ansvar for egne prestasjoner og hvordan man håndterer relasjoner. Hvordan skal man løfte sine egne prestasjoner til et høyere nivå, samtidig som man skal bidra til en sunn kultur der medarbeiderne gjør det samme i et trygt og stimulerende miljø?

Solid bidrar med programmer og prosesser med ledere og medarbeidere som gir innsikt og forståelse for hva som skal til for å sikre et godt medarbeiderskap og god teamutvikling.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om dette temaet og hva vi kan tilby deg eller din virksomhet!

Kontakt

Morten Andresen

Daglig leder / partner

Geir Lasse Andresen

Jurist / partner

Per Andre Nørbech

Psykolog / partner

Susann Goksør Bjerkrheim

Konsulent / partner

Jone Johannessen

Konsulent / samarbeidspartner