Verdiskapende forhandlinger i offentlige anskaffelser

Tjenester / Utvikling av ledere og medarbeidere / Forhandlingskompetanse / Verdiskapende forhandlinger i offentlige anskaffelser

Offentlige innkjøp og anbudsprosesser knyttet til dette, er omstendelige og tidkrevende. Prosessene er bundet av et omfattende regelverk for å ivareta viktige prinsipper og verdier i forvaltning av samfunnets midler.

Dette setter begrensninger for når en kan forhandle og hvordan dette kan gjennomføres i praksis i offentlige anskaffelser. Vår erfaring er at det kan forhandles mer enn det som gjøres i dag. Bevissthet og kompetanse rundt hvilke tilfeller og hva som er mulig, kan bidra til mer verdiskapning i innkjøpet.

Når en først åpner for konkurranse med forhandlinger, hvordan skal man da gjennomføre forhandlinger med partene for å sikre likebehandling og økt verdiskapning? Hvordan kan man få mer verdiskapning allerede i kunngjøringsteksten? Det er beskrevet en del om forhandlinger i veileder, men det er mange praktiske elementer i forhandlingskompetanse som ikke beskrives. På samme måte som du ikke kan lære å svømme bare ved å lese en bok, vil tilsvarende gjelde for å lære forhandlinger.

Solid kan bidra med innsikt i hvordan verdiskapning kan skje i større grad og allikevel ivareta kravene knyttet til regelverk. Dette gjør vi gjennom programmer, eksempler og praktisk trening i forhandlinger.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om dette temaet og hva vi kan tilby deg eller din virksomhet!

Kontakt

Morten Andresen

Daglig leder / partner

Geir Lasse Andresen

Jurist / partner

Per Andre Nørbech

Psykolog / partner

Susann Goksør Bjerkrheim

Konsulent / partner

Jone Johannessen

Konsulent / samarbeidspartner