Utvikling av forhandlingskultur

Forhandlinger er noe vi alle gjør – mer eller mindre bevisst. Forhandlinger handler om ulik grad av påvirkning gjennom kommunikasjon for å komme til et resultat partene har behov for. Bevissthet og ferdigheter i effektive måter å forhandle på, vil øke sannsynligheten for å oppnå et bedre resultat for de involverte parter.

De dyktigste forhandlerne trener og videreutvikler sine ferdigheter. Effekten er bedre relasjoner, bedre prosesser og bedre resultater. Hva slags kultur er det i din virksomhet for å utvikle og forbedre forhandlingskompetanse i alle ledd? Hvis spørsmålet er vanskelig å svare på, kan det være en indikator på at det er et potensiale i egen forhandlingskultur som ikke er forløst.

Solid Utvikling kan bidra til kurs og trening som vil gi selvinnsikt i styrker og forbedringsområder i forhandlinger og som styrker forutsetninger for å videreutvikle en god og bærekraftig forhandlingskultur i din virksomhet. Vi har stort fokus på effektive prosesser, relasjonelle ferdigheter og på trening som metode for utvikling av effektive forhandlingsferdigheter.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om dette temaet og hva vi kan tilby deg eller din virksomhet!

Kontakt

Morten Andresen

Daglig leder / partner

Geir Lasse Andresen

Jurist / partner