Påvirkning og gjennomslagskraft i forhandlinger

Tjenester / Utvikling av ledere og medarbeidere / Forhandlingskompetanse / Påvirkning og gjennomslagskraft i forhandlinger

I tillegg til god struktur og effektive prosesser, handler forhandlinger mye om kommunikasjon og påvirkning mellom parter som vil komme fram til enighet. Vi påvirker hverandre mer enn vi ofte er bevisste over. Så mye som 80 % av all kommunikasjon kan sies å være bevisst og ubevisst påvirkning mellom mennesker.

Hva egner seg til å styrke egen gjennomslagskraft og påvirkning på en god og effektiv måte? Det handler mye om egen atferd, din personlige kommunikasjonsstil og hvordan du bruker kroppsspråk. Her er det mye som egner seg for å styrke og svekke tillit, troverdighet og gjennomslagskraft.

Solid bidrar med bevissthet rundt egen måte å påvirke på gjennom kurs, coaching og trening. Trening i presentasjonsteknikk og påvirkning blir en viktig del av å styrke personlig gjennomslagskraft i ulike forhandlingssituasjoner.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om dette temaet og hva vi kan tilby deg eller din virksomhet!

Kontakt

Morten Andresen

Daglig leder / partner

Geir Lasse Andresen

Jurist / partner

Per Andre Nørbech

Psykolog / partner

Susann Goksør Bjerkrheim

Konsulent / partner

Jone Johannessen

Konsulent / samarbeidspartner