Vi skaper overskudd gjennom kompetanse!

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge, og jobber for at regnskapsføreren blir sett på som hele Norges økonomisjef i bedriftenes økonomiske hverdag.

solid-utvikling-referansekunde-regnskapsnorge

Sikrer kvalitet i bransjen og tilrettelegger forholdene for næringslivet

Vi jobber for å utvikle medlemmene våre; regnskapsførere og regnskapsbedrifter, for fremtiden. Regnskap Norge er ledende leverandør av kurs- og kompetanseprodukter innen økonomi. Vi driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar medlemmenes interesser, er en aktiv næringspolitisk påvirker og en viktig høringsinstans for myndighetene. Vi gir ofte innspill til utvikling og endring av lover og regler, og synliggjør utfordringene i media.

Regnskap Norge / Solid Utvikling

Camilla Kristiansen

Seniorrådgiver

Camilla Kristiansen, Seniorrådgiver i Regnskap Norge, forklarer:

 1. Hvordan jobber RN for å serve sine medlemsbedrifter?
  Vi jobber tett på bransjen for å avdekke utviklingsområder som vi ønsker å hjelpe bransjen med både på informasjon og ikke minst innen opplæring. Vi tolker trender, signaler og lovendringer og gjør dette om det til tjenester. Vi prøver både å påvirke og utvikle kommersielle produkter som hjelper medlemmene våre i arbeidet sitt.
 2. Hvordan påvirker bransjeendringer, teknologi og nye kundebehov tjenestene RN tilbyr medlemsbedriftene?
  Vi har fokus på både salg, teknologi og bærekraft. Gjennom flere større sammenslåinger i bransjen blir mellomsjiktet mer borte. Vi må endre oss i takt med bransjen som blir mer digitalt og automatisert. Dette gjør at det blir mer dreining mot rådgivning og mersalg. Til dette benytter vi oss av eksterne leverandører der det er naturlig, både for å bygge opp under kompetanse vi ønsker å tilføre medlemmene våre og for å bygge vår egen kompetanse internt. Vi samarbeid med Solid Utvikling på begge disse områdene.
 3. Hvordan er tilbakemeldingene fra medlemsbedriftene på de kurs og opplæringsprogrammene RN tilbyr?
  Tilbakemeldingene er jevnt over veldig gode, både på fysiske kurs, nettkurs, streaming og programmer. Vi evaluerer alt vi tilbyr og tilpasser deretter. Solid Utvikling får alltid topp-score fra våre deltakere!
 4. Hvis du fikk spå litt inn i framtiden, hvordan vil denne type programmer utvikle seg de neste årene?
  De blir mer tilpasset, vi ser det allerede nå at bedrifter ønsker interne skreddersydde programmer. Åpne programmer blir nok fortsatt aktuelt, spesielt for å treffe andre bedrifter og dele erfaringer. Vi tilpasser oss målgruppen.

Kontakt

Morten Andresen

Daglig leder / partner