Prestasjonskultur i praksis

REN AS bidrar til å sikre bransjeretningslinjer, standardisering og beredskap innenfor samfunnskritisk infrastruktur.

REN / Solid Utvikling

Sammen med norske nettselskaper utvikler REN retningslinjer og verktøy for å ivareta beste praksis innen prosjektering, montering, drift og vedlikehold av det elektriske nettet.

REN tilbyr bransjeretningslinjer gjennom RENblader og de beste forutsetningene for god prosjektering gjennom ulike ITverktøy, samt felles beredskapsordninger for kritisk infrastruktur.

RENblader benyttes hver dag av nettselskaper, entreprenører, installatører, myndigheter og konsulenter over hele landet. Samtidig holder REN et titalls kurs hvert år. Disse sikrer at installatører, konsulenter og montører har tilstrekkelig kompetanse og er oppdatert på forskrifter, regelverk, samt den siste forskningen innenfor fagfeltet.

REN / Solid Utvikling

Stig Fretheim

Daglig leder

 1. Hvilke er de viktigste målene REN jobber mot?
  REN leverer på forretningsmessig basis til kundene: Bransjeretningslinjer, verktøy, felles prosjekter, felles beredskap samt kunnskap gjennom aktiv deltagelse og kurs. Målet er å lykkes på disse fagfeltene i forhold til å skape gode produkter og være en service- og kompetansebedrift for våre kunder og eiere. Vi må samtidig være ydmyke i forhold til at vi skal sette våre kunder i en posisjon der det er de som får ta beslutninger å velge det de ønsker. Kan man i størst mulig grad bli styrt av kundene og bruke sin kreativitet innenfor dette har man ofte en suksessoppskrift. Vi må også nevne et svært godt samarbeid med norske myndigheter som DSB, NVE, RME og deres kompetansenivå. Tillit fra kunder og eiere er nødvendig for oss. Det kanskje beste eksempelet på dette er at vi klarte å beskrive et så godt forretningscase at vi fikk 230 millioner av våre kunder til å gjennomføre dette, når bedriften hadde en omsetning på 50 millioner.
 2. REN ble etablert i 1998. Hvordan har REN utviklet seg siden oppstarten?
  REN har hatt en god utvikling siden 1998 fra 4 personer til i dag 24 ansatte med en omsetning på 60-70 millioner i dag og datterselskap innenfor beredskap med en betydelig omsetning 15-200 millioner avhengig av om det er investeringer eller bare drift. REN har gått med overskudd hvert år siden 2004, salv om det har vært en stor vekst. Som en bedrift i vekst har REN fått god hjelp fra Solid Utvikling til å etablere gode prosesser hensiktsmessig organisering. Det viktigste er kanskje mer bevisst prioritering, målbare målsetninger og en kulturell stolthet. Det blir et god samarbeidsklima fremfor et potensielt konfliktklima.
 3. REN presterer på et høyt nivå. Hvilken betydning har den interne kulturen for RENs måloppnåelse?
  I vår kultur har vi fokus på hva som motiverer den enkelte person. REN prøver å strekke seg slik at alle ansatte får en del av sine arbeidsoppgaver innenfor det fagfeltet som er mest motiverende for den enkelte. Denne motivasjonen mener vi den enkelte da tar med seg innenfor alt arbeid en gjør i bedriften. For oss er dette viktig da en av våre oppgaver er å ta igjen det en gjorde for 1 år siden å kunne forbedre dette produktet enda mer. Akkurat som å løpe en 1.500 meter litt raskere. På spørsmålet om våre brukere kan anbefale REN til andre i bransjen får vi en score på 5,7 på en skala fra 1 til 6, noe vi mener viser at vi kan levere kvalitet opp mot kundenes forventninger. Ha det gøy på jobben er også noe vi er opptatt av. Vi er også opptatt av hva som motiverer ektefellene til de ansatte og prøver å ha en del fritidstilbud og sosiale aktiviteter til alle. I tillegg oppfordrer vi til å jobbe mer på høst og vår enn om sommeren. Småbarnsforeldre får dermed mer tid med barna om sommeren noe som ektefellene setter svært stor pris på. Vi arbeider hvert å 4-5 årsverk mer enn vi er ansatte uten at en krever dette.
 4. Hvordan sikrer dere at ledere og medarbeidere har rett kompetanse og at selskapet utvikler seg i riktig retning?
  Bondevett og at REN er positive i forhold til alle ønsker om opplæring. Vi driver nok mest internopplæring og får mye ut av det. Vi arbeider også etter «fail fast succeed faster». Dvs. at vi først ansetter personer når vi har et godt og uttestet forretningscase. Det fører til at en er litt underbemannet og må prioritere tøffere, men det tar ned den økonomiske risikoen og øker trivselen og motivasjonen i og med at en nyansatt vil gå rett inn i et forretningscase han skal være motivert for.
 5. Hvordan tenker du at bransjen vil endre seg de neste 10 årene?
  I vår bransje ser vi konturene av større enheter som fører til at noe av inntaksgrunnlaget vårt forsvinner. Samtidig slår elektrifiseringen inn for fullt de neste 10 årene. Våre kunder og eiere ønsker mer at vi skal være i front i utviklingen. Vi må da legge oss i selen å utvikle nye produkter. Et eksempel på dette er at vi har vært først i verden på å utvikle et effektivt multifysikkverktøy for termiske beregninger og magnetfelt for kabler. Vi har også lykkes å engasjere en verdensledende professor innfor fagfeltet for å videreutvikle dette med oss og Sintef. Verktøyet klarer vi levere i Norge til 10% av prisen som formelbaserte verktøy prises til i utlandet og fremdeles skape et godt forretningscase. Poenget er at klarer man levere høy kvalitet er en delvis uavhengig av hvordan bransjen utvikler seg. Energibransjen i Norge vil fremover bli en enda mer miljøbevisst bransje på alle nivå. Har er det mye arbeid å gjøre å følge med på. Vi går spennende tider i møte.

Kontakt

Morten Andresen

Daglig leder / partner