KIWI-skolen gir nye muligheter

Tidligere var det slik at stadig flere unge droppet ut av yrkesfaglig utdanning, og butikkarbeid hadde en lav status. Det ønsket KIWI å gjøre noe med.

solid-utvikling-referansekunde-kiwi

Vi ønsker å finne de beste butikkhodene. Det vi i KIWI kan skille oss ut på er menneskene.

Jan Paul Bjørkøy, KIWI-sjef

Sitatet er hentet fra rapporten «Rustet for arbeidslivet – En rapport om KIWIskolen» som ble presentert våren 2016.

Nettopp dette var noe av bakgrunnen for at KIWI i 1996 bestemte seg for å opprette sin egen skole, i en tid da pris, vareutvalg og butikkplassering ble stadig likere blant butikkjedene, og konkurransen om å skille seg ut var tøff. Gjennom KIWI-skolen fikk de en unik mulighet til å rekruttere gode kandidater og lære dem opp på best mulig måte.

Regnskap Norge / Kiwi

Jon Buxrud

Rektor for KIWI-skolen

Jon Buxrud, Rektor for KIWI-skolen forklarer:

 1. Hvilke målsetninger jobber KIWI skolen mot?
  Å gi lederne i KIWI den kunnskap/verktøy de trenger for å lede mennesker til et godt resultat i en hektisk hverdag både administrativt og drift.
 2. Hvordan bidrar skolen til verdiskapning for KIWI og for den enkelte deltakeren?
  Skolen bidrar til stolthet for bransjen generelt, KIWI spesielt. Ved å få kunnskap og forståelse til KIWIs kultur, holdninger, – kunden er sjefen, – og den generelle driften så gir det en trygghet for alt som skal/må gjøres av den enkelte.
 3. Hvilken grad benytter dere eksterne leverandører og hvilken verdi tilfører disse?
  KIWI kan butikk og kjededrift, – andre kan sitt felt. KIWI har valgt å bruke eksterne der de kan mer enn oss selv som bla rekruttering, ledelse og presentasjonsteknikk.
 4. Hvis du fikk spå litt inn i framtiden, hvordan vil opplæringsprogrammer og de pedagogiske virkemidlene utvikle seg de neste årene?
  God opplæring i fremtiden? Menneskene er fortsatt vår viktigste ressurs. Derfor så må vi gjensidig se og oppleve hverandre fysisk. Øyne og kroppsspråk kommer lite til sin rett på teams ol, i KIWI vil vi se hele mennesket. Likevel, digitalisering blir viktig fremover. Vi har allerede kurs som kan hentes opp og tas når det passer og hvor mange ganger en vil, dette vil det bli mere av. Flere «Læringsplattformer» vil se dagens lys, – vi må bruke de verktøy som fungerer best for medarbeiderne og KIWI.
 5. Noe mer du tenker deg det kan være interessant å få fram?
  Kultur, holdning, etikk, miljø og bærekraft har alltid vært viktig. Også for oss i KIWI. Med enda mer bruk av teknologi, og færre fysiske kurs på skolen, – vil vi bl.a. bidra til mindre reiser, – utslipp/forurensning.

Kontakt

Morten Andresen

Daglig leder / partner