Siri Maria Midré

Konsulent / samarbeidspartner

Solid Utvikling – Siri Maria Midré

siri@midre.no

+47 412 12 023

Relasjonskompetanse er et viktig verktøy. I god ledelse er det avgjørende, og medarbeidere med slike ferdigheter kan i større grad realisere sitt potensial og ha en god og produktiv hverdag. Jeg motiveres av å bistå mennesker med egen kontinuerlig utvikling, slik at de er best mulig rustet til å lykkes med sine prosjekter.

Erfaring

Utdannet samfunnsgeograf fra UiO. Utdannet og virket som diplomat i norsk utenrikstjeneste. Arbeidet i flere år på HR-feltet i Utenriksdepartementet, blant annet som ansvarlig for departementets aspirantprogram.

Arbeidsområder

  • Medarbeiderutvikling
  • Lederutvikling
  • Organisasjonutvikling