Forhandlinger – et psykologisk spill på lykke og fromme!

Utfordringene sto i kø for Roosevelts valgkamp, men en utfordring var det ingen i hans stab som hadde forutsett. 3 millioner kopier med bilde av Roosevelt og valgkamptekst hadde blitt trykket uten at tillatelse til å bruke bildet var avklart med fotografen. Da valgkamplederen oppdaget den katastrofale feilen, ble han samtidig klar over at loven…

Les mer