Konflikter på arbeidsplassen

Dette er en fiktiv historie, men den beskriver flere elementer av hva som kan oppstå på en arbeidsplass. Det kan hende at verken Tore eller Anders engang husker hva som startet denne konflikten. Kanskje det var en uenighet som ikke ble håndtert godt? Etter hvert ble det mer og mer fokus på personlighet og atferd…

Les mer