Magnar Slåtto

Magnar Slåtto

Konsulent / rådgiver

Mennesker som utvikler seg gir meg stor glede. Jeg inspireres av organisasjoner og ledere som tenker neste steg og som er nysgjerrige på hvor går veien videre?
Jeg har som utgangspunkt at løsningen finnes i rommet eller den bedriften jeg jobber i. Min rolle er å være verktøyet som skaper energi, refleksjoner, diskusjoner og nye tanker. Jeg elsker å forvalte og utvikle den menneskelige kapitalen som er det viktigste for at bedrifter skal være lønnsomme. Uten mennesker ingen utvikling.

Erfaring

Utdannet fra Politihøgskolen i Oslo, og har jobbet ti år i politiet i Tromsø som etterforsker.

Har jobbet to år som HR sjef på Rica Ishavshotel i Tromsø . Vant i 2013 sammen med hotellet IA prisen for Troms for godt inkluderende arbeidsliv fra NAV.

Utdannet innen media, har jobbet tidligere som fotojournalist i bl.a Nordlys, Bergensavisen og Dagbladet.

Sertifiseringer: Konflikt- og relasjonsverktøyet SDI

Arbeidsområder

  • Kommunikasjon og tilbakemelding
  • Konfliktforståelse og mestring
  • Lederstøtte og organisasjonsutvikling
  • Prestasjonskultur
  • Treningskultur i næringslivet
  • Rekruttering/de-rekruttering
  • Omstrukturering
  • IA arbeid, sykefravær, tilbakeføring
  • Den vanskelige samtalen
  • Risikostyring for bedrifter

Utvalgt referanse

Magnar satte seg på forhånd grundig inn i bedriften og våre mål. Det gjorde at han fra første stund jobba svært målretta med akkurat de problemstillingene vi hadde bedt ham om å ta tak i. Han knyttet sin faglige ballast tett opp til våre utviklingsmål, og dermed ble det også svært relevant og matnyttig. Han var uredd og utfordret oss. Det skaper bevegelse fremover.
 
 Nina Einem, nyhetssjef, NRK Troms