Mona Jørgensen

Mona Jørgensen

Administrasjonskonsulent

Erfaring

Advokatsekretær hos Advokatkontoret ProLegal.

Kongresskonsulent hos Thon Hotel Arena og Thon Hotel Oslo Airport.

Sertifisering: Konflikt- og relasjonsverktøyet SDI.

Arbeidsområder

Jeg håndterer kontorets daglige gjøremål, samt at jeg bistår med SDI-administrasjon, brukerstøtte og veilederstøtte.

Utvalgt referanse

Mona har en svært så viktig oppgave i vårt selskap; å passe på at alt fungerer i hverdagen. Dette gjør hun på en fantastisk måte og alltid med godt humør. Mona er en allsidig dame og håndterer det meste med stø hånd. Det hun evt ikke kan, ja det lærer hun seg likeså godt. Og skulle du havne på telefon med Mona, så slår hun mer enn gjerne av en prat.

Morten Andresen, Daglig leder  Solid Utvikling AS