Per Andre Nørbech

Per Andre Nørbech

Psykolog / partner

Jeg brenner for å utvikle ledere og medarbeidere gjennom faktabasert kunnskap, kreative metodevalg og relevant trening. Læring og utvikling oppstår innenfor trygge og utfordrende rammer der deltagerne opplever mening og mestring. Min spisskompetanse er å hjelpe deltagerne til å realisere sitt potensiale gjennom nøyaktige observasjoner og presise tilbakemeldinger tilpasset den enkelte.

Erfaring

Psykolog

Tidligere jobbet i Alternativ Til Vold som daglig leder og fagansvarlig.

Videreutdanninger: 4 årig utdanning som eksistensiell karakteranalytisk terapeut, 2 årig utdanning som organisasjonspsykolog.

Sertifiseringer: Konflikt- og relasjonsverktøyet SDI, Adferds- og kommunikasjonsverktøyet EASI, Atferds og motivasjonsverktøyet IDI, Teamrolleverktøyet Belbin, personlighetstesten Catell 16PF og Empatisk kommunikasjon

Arbeidsområder

  • Ledergruppeutvikling
  • Lederskoler
  • Teamutvikling
  • Medarbeiderskap og relasjonsutvikling
  • Personlig og profesjonell utvikling
  • Presentasjonsteknikk
  • Konfliktforståelse- og mestring

Utvalgt referanse

"Vi har hatt et meget godt samarbeid med Solid Utvikling ved Per Nørbech i forbindelse med gjennomføring av SAS lederprogram, i perioden 2010-2012. Samarbeidet har vært preget av engasjement, energi, faglig tyngde og relevante suppleringer basert på Pers solide erfaring. Ikke minst har samarbeidet og dialogen vært preget av en positiv, åpenhjertig og god tone."
Ingrid-Hartvig.Taasen, Manager People Development