Jone Johannessen

Jone Johannessen

Konsulent / partner

Enhver organisasjon må ha evnen til å skape entusiasme og begeistring. For å oppnå dette er det viktig for meg å få frem latter og motivere til positivitet. Et av virkemidlene er å gi ærlige tilbakemeldinger, som igjen sikrer utvikling og vekst.Jeg er opptatt av å bevisstgjøre, påvirke og forbedre adferd. I tillegg mestrer jeg godt å bygge relasjoner mellom mennesker, og videreformidler denne kunnskapen til andre.

Erfaring

Markedsføringsutdannelse.

Daglig leder i Solèr AS fra 1994 til 1998. Etablerte Raadhuset rekruttering og utvelgelse i 1998 , og Raadhuset salg og lederutvikling i 1999 - nå Solid Utvikling AS.

Arbeidsområder

  • Utvikle ledergrupper
  • Treningskultur i næringslivet
  • Relasjonsbygging
  • Teamutvikling
  • Motivasjon
  • Entusiasme og begeistring
  • Presentasjonsferdigheter
  • Speedtrening